Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười Một, 2010

Dưới đây là 4 đề thi hết học phần môn không gian metric – tôpô của khóa 57, 58 (lớp thường) trường mình. Tài liệu do thầy Thành Anh gửi.

DETHI-kg-metric-topo-K57-I

DETHI-kg-metric-topo-K57-II

DETHI-kg-metric-topo-K58-I

DETHI-kg-metric-topo-K58-II

Read Full Post »