Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Ba 26th, 2011

Bộ tài liệu này gồm:

1. Tuyển tập đề thi Olympic SV Việt Nam các năm.

2. Tuyển tập đề thi Olympic SV thế giới IMC các năm.

3. Tuyển tập đề thi Olympic SV Bắc Mỹ Putnam 1985-2000.

4. Một số bài tập chọn lọc ôn luyện Olympic SV.

và một số tài liệu liên quan.

Download: Tai lieu Olympic SV

Tài liệu do thầy, TS Trần Quang Vinh gửi. Xin cảm ơn thầy.

Read Full Post »