Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Hai, 2012

Ba cuốn Hình học sơ cấp kinh điển của Berger và Hartshone.

1.  M. Berger, Geometry I

http://www.mediafire.com/?b02qtkx7kwck6gt

2. M. Berger, Geometry II

http://www.mediafire.com/?7a4w6zy7q9msfnz 

3. R. Hartshone, Geometry: Euclid and Beyond

http://www.mediafire.com/?4a6xu96gqwjfdj7

Read Full Post »