Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Bảy, 2013

Đề Toán thi vào lớp Chất lượng cao – Đại học Sư Phạm Hà Nội năm 2012. Gồm có 2 đề.

1. Đề Toán chung (dành cho mọi lớp tự nhiên).

2. Đề Toán chuyên (dành cho thi vào CLC Toán).

Sẽ update thêm đề thi năm 2009.

 

Read Full Post »