Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘halmos’

Dưới đây là những tài liệu có chứa nội dung độ đo – tích phân. Các bạn lựa chọn những phần quan trọng mà đọc nhé. Phần bài tập có thể xem trong các cuốn [1], [2], [4], [6].

1. W.Rudin, Real and Complex Analysis

https://59clc.wordpress.com/2011/01/08/tai-lieu-ham-bien-phuc-complex-analysis/

2. Paul R. Halmos, Measure Theory

[Paul_R._Halmos]_Measure_Theory_(Graduate_Texts)

3. Nguyễn Thành Long, Giáo trình Độ đo và Tích phân

Giao trinh Dodo va Tich phan (12.2008)FileA70

4. R. F. Bass, Real Analysis

Real Analysis-RFBass

5. Terence Tao, An introduction to measure theory

Measure-book1 TerryTao

6. Nguyễn Định-Nguyễn Ngọc Hải, Các định lí và Bài tập hàm thực

http://www.mediafire.com/?l4gi84yrg89uzmg

Read Full Post »