Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘math ditionary’

Giới thiệu: Bộ Từ điển Toán học này được biên soạn từ những năm 70, bởi các nhà Toán học đầu ngành của Việt Nam đương thời như Phan Đức Chính, Lê Đình Thịnh, Lê Văn Thiêm, Phan Đình Diệu, Hoàng Tụy…Từ điển gồm khoảng 17,000 từ (451 pages).

Download: E-V Math Ditionary

Read Full Post »