Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Probability’

1. Tên sách: A Probability Path,  (Đây là cuốn mà thầy Trần Quang Vinh giới thiệu).

Tác giả: Sidney I. Resnick

Download: Ở đây

2. Tên sách: A First Course in Probability,  8th edition 2010

Tác giả: Sheldon Ross

Download: http://www.mediafire.com/view/?fgs734wf23devfa

3. Tên sách: A Second Course in Probability

Tác giả: Sheldon Ross

Download: http://en.bookfi.org/book/1047667?_ir=1

 

Read Full Post »