Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘shabat’

1. Introduction to Complex Analysis

Tác giả: B.V.Shabat

Mô tả: Một bộ sách khá đầy đủ về giải tích phức (một biến và nhiều biến), được nhiều người quan tâm và sử dụng, nhất là Part 2..

Part 1: (Functions of One Variables)  Introduction to Complex Analysis-Shabat-Part1

Part 2: (Functions of Several Variables) http://www.mediafire.com/?nlon98rttr69pab

2. Functions of a Complex Variable

Tác giả: David Wilkins

Mô tả: Lecture Notes in the Academic Year 2007-08

Download: http://www.maths.tcd.ie/~dwilkins/Courses/214/

3. Cơ sở lý thuyết hàm biến phức

Tác giả: Nguyễn Thủy Thanh

NXB: DHQGHN 2006

Download: Co so ly thuyet ham bien phuc – nguyen thuy thanh

4. Biến phức Định lí và áp dụng

Tác giả: Nguyễn Văn Mậu (cb)

Xuất bản: 2009

Mô tả: Tài liệu do tập thể tác giả trường ĐHKHTN HN và TPHCM biên soạn, học sinh phổ thông và sinh viên đều có thể tham khảo.

Download: Bien phuc, dinh ly va ap dung

5. Complex variables-Introduction and applications

Tác giả: Mark J. Ablowitz, Athanassios S. Fokas

NXB: Cambridge University Press

Mô tả: Great book! See  http://library.nu/docs/YSN81BIJ9Q/Complex%20Variables%3A%20Introduction%20and%20Applications%20%28Cambridge%20Texts%20in%20Applied%20Mathematics%29

Download: http://www.mediafire.com/?hx1tv9cjv3ta6qv

6. Complex Variables with Applications

Tác giả: David Wunsch

Download: Complex Variables with Applications_David Wunsch_3rd

7. Real and Complex Analysis

Tác giả: Walter Rudin.

Số trang: 416 pages.

Mô tả: Là cuốn sách gối đầu giường về Giải tích thực và phức.

Download:  Rudin – Real and complex analysis

 

[Update 01/2013]

8. Introduction to Complex Analysis

Tác giả: Junjiro Noguchi

Số trang: 266 pages.

Mô tả: Cuốn này viết khá dễ đọc. Sách được một số thầy cô ở ĐHSP sử dụng làm giáo trình giảng dạy.

Download: http://www.mediafire.com/?kjaq58rnzmt27kf

updating…

Some content on this page was disabled on 10.08.2020 as a result of a DMCA takedown notice from Pearson Education, Inc.. You can learn more about the DMCA here:

https://en.support.wordpress.com/copyright-and-the-dmca/

Read Full Post »