Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘đề thi’

Đề Toán thi vào lớp Chất lượng cao – Đại học Sư Phạm Hà Nội năm 2012. Gồm có 2 đề.

1. Đề Toán chung (dành cho mọi lớp tự nhiên).

2. Đề Toán chuyên (dành cho thi vào CLC Toán).

Sẽ update thêm đề thi năm 2009.

 

Read Full Post »

Dưới đây là 4 đề thi hết học phần môn không gian metric – tôpô của khóa 57, 58 (lớp thường) trường mình. Tài liệu do thầy Thành Anh gửi.

DETHI-kg-metric-topo-K57-I

DETHI-kg-metric-topo-K57-II

DETHI-kg-metric-topo-K58-I

DETHI-kg-metric-topo-K58-II

Read Full Post »