Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘k59clc’

Sẽ được cập nhật…

Read Full Post »

Who am I?

Đây là nơi cư ngụ của 21 tăng nhân trụ trì 59CLC đường, trực thuộc ĐHSPHN tự, là nơi để anh em tăng chúng giãi bày thế sự, chuyện “áo cơm” và cả những chuyện “vỉa hè”.

Nếu quý nhân nào vô tình hay hữu ý bước qua đây thì xin để lại cao danh. Nếu trong quá trình tiếp đón có gì không được chu toàn, rất mong chư vị rộng lòng xí xóa. Đa tạ.

Đại diện tăng chúng 59CLC

Dương Đức Lâm (meou)

Read Full Post »